EDUCATIE

Visie

Dansspetters
Een beweegreden

Hoe zou het zijn als een leerproces mede vanuit de dans ontstaat?
Zou het kleurrijker zijn?
Zou je anders leren?

Dans levert een actieve bijdrage aan de integratie van fysieke, cognitieve, creatieve en emotionele invalshoeken. Het is een uitstekend middel om de verbindingen tussen opvoeding, cultuur en kunst levendig en dynamisch te houden. Een verrijking van het leerproces.

Maak van een 'probleem' een uitnodiging, geen obstakel.
Onderzoek,
bekijk,
graaf,
draai om en om
in de wetenschap dat er meer dan één oplossing is.

Een 'probleem' oplossen wordt op die manier een leermoment.
Dus laten we de mogelijkheid bieden om ook over, door, met en van dans te leren.

Gedurende drie decennia staat Dansspetters hiervoor en omvat een indrukwekkende verzameling van dansen en bijhorende muziek. Elke dans heeft een achtergrond en een thema die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen en jonge mensen tussen de 4 en 18 jaar en waarin het speelse element en de eigen improvisatie een centrale plaats hebben. Maar … eigenlijk hebben deze dansen hun weg gevonden naar alle leeftijden.

Met zijn dansideeën en muzikale suggesties wil Dansspetters vooral een inspiratiebron zijn om verder te groeien. Dat is de voornaamste reden om het Dansspetters materiaal gratis beschikbaar te stellen voor iedereen die er gebruik van wil maken in danseducatie- en creativiteit.

Auteursrechten blijven eigendom van Dansspetters/Maria Speth. Dat betekent o.a. dat men het materiaal uitsluitend mag gebruiken voor eigen educatieve en/of creatieve activiteiten. Alle ander gebruik van deze materialen zoals bijvoorbeeld bij reproductie, commerciële activiteiten dient vooraf schriftelijke toestemming van de auteur te verkrijgen.