VERBINDEN

Neem contact op

Maria Speth
info@dansspetters.nl

Colofon
Grafische vormgeving: Kara Petit
Illustraties: Ruben L. Oppenheimer
Hofcomponist: Rob van den Berg
Vertaling: Carla Bindels
Fotografie: Daphne Dumoulin
Fotografie: Ken Smith

Auteursrechten blijven eigendom van Dansspetters/Maria Speth. Dat betekent o.a. dat men het materiaal uitsluitend mag gebruiken voor eigen educatieve en/of creatieve activiteiten. Alle ander gebruik van deze materialen zoals bijvoorbeeld bij reproductie, commerciële activiteiten dient vooraf schriftelijke toestemming van de auteur te verkrijgen.

en dans