NIEUWSGIERIGHEID

De beweegreden samengevat

Wat je ook doet, de beweegreden blijft relevant. Het kan geen kwaad om eerst terug te kijken en te beoordelen. Herhaling is belangrijk; je scherpt je kennis en vaardigheden aan.
Het creatief dansproces bestaat uit verschillende invalshoeken. Het is geen concreet stappenplan, maar een logische opeenvolging van mogelijkheden om een proces van exploratie en verdieping in de dans zoveel mogelijk ruimte te geven.
Er zijn 5 fases te onderscheiden:

  1. Aanbieden of inleiden van een thema
  2. Inventarisatie rond het thema
  3. Exploratie van het thema
  4. Improvisatie rondom het thema
  5. Presentatie en reflectie van het creatieve proces

Download Theorie

Volledige theorie dansspetters

THEORIE